Събота, 03. Декември 2022
Syntesi - Реле за налягане

Syntesi®  релето за налягане има висока степен на миниатюризация и атрактивен дизайн.

Тъй като са изключително модулни, елементите на серия Syntesi® могат да бъдат инсталирани нагоре или надолу.

Те са асемблирани с 2-метров кабел или с M8 конектор и с 300 mm кабел.
Контакта е превключващ, т.е. е нормално отворен (NO) или нормално затворен (NC).
Регулира се с издадено копче, с функция push-lock.
Отпред и отзад има два допълнителни порта (с резба 1/8" за размер 1 и резба 1/4" за размер 2), които могат да се използват за манометър или за допълнителен извод за въздух.

               
Технически данни
PRESSURE SWITCHES SY1
PRESSURE SWITCHES SY2
Присъединяване 1/8" 1/4" 3/8" 3/8 " 1/2" 3/4" 1"
Обхват на регулиране 0,5 ÷ 10 bar 0,5 ÷ 10 bar
Хистерезис (не регулируем) 0,4 ÷ 0,8 bar (виж диаграмата в техническата документация)
Макс. раб. налягане 15 bar 13 bar
  1,5 MPa 1,3 MPa
  217 psi 188 psi
Мин./Макс. температура при 10 bar -10°C ÷ +50°C -10°C ÷ +50°C
Макс. ток 2 A 2 A
Макс. напрежение 250 V 250 V
Външен диаметър на кабела 4,9 mm 4,9 mm
Кабел 3x0,5 mm² 3x0,5 mm²
Контакти Нормално Отворен - NO / Нормално Затворен - NC
Степен на защита IP65 IP65
Брой превключвания 5x106 5x106
Флуид Филтриран, омаслен или неомаслен компресиран въздух, ако има омасляване, то трябва да е постоянно
Позиция за монтаж във всяка позиция
Допълнителен изход за въздух 1/8", отпред и отзад 1/4", отпред и отзад
Дебит на допълнителния изход за въздух при 6,3 бар и ΔP 1 bar 500 Nl/min 1500 Nl/min
  18 scfm 53 scfm
Винтове за монтаж на стена 2 бр. x M4 2 бр. x M5
Тегло 255 g 250 g 241 g 443 g 416 g 412 g 400g
               
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image