Неделя, 04. Декември 2022
Syntesi - Сериен регулатор Серийният регулатор на налягане се използва за настройка на налягане на предния и задния порт на регулатора, докато пневматичния вход и изход са свързани директно.

Възможно е да се монтират няколко регулатора един до друг, всички захранени с едно налягане и осигуряват различни стойности на налягането, независимо от налягането на предходния модул.

Серийният регулатор използва същият конструктивен принцип като стандартния регулатор, така предимствата са същите, като компенсацията на промяната на входното налягане, изпускащият клапан, бързо изпускане на изходното налягане и заключващата се капачка.

                 
Технически данни
IN-SERIES REGULATOR SY1 IN-SERIES REGULATOR SY1
Присъединителен  вх. отвор 1/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
Присъединителен  изх. отвор 1/8" 1/4"
Макс. вх. налягане 15 бар 13 bar
  1,5 MPa 1,3 MPa
  217 psi 188 psi
Дебит при 6,3 bar и ΔP 0,5 bar 330 Nl/min  540 Nl/min
  12 scfm 19 scfm
Дебит при 6,3 bar и ΔP 1 bar 500 Nl/min 1000 Nl/min
  18 scfm 35 scfm
Дебит на изпускане при 6,3 bar 70 Nl/min 100 Nl/min
  2,5 scfm 3,5 scfm
Мин./Макс. температура при 10 bar -10°C ÷ 50°C -10°C ÷ 50°C
Пълно изтичане при нулево входно налягане Включено
Заключваща капачка Включено
Компенсанция на входното налягане Включено, чрез балансен клапан
Тегло 193 g 188 g 179 g 546 g 519 g 515 g 503 g
Флуид Компресиран въздух или друг инертен газ
Позиция за монтаж Във всяка позиция
Винтове за монтаж на стена 2 бр. x M4 2 бр. x M5
                 
Забележка: Налягането трябва винаги да се регулира от по-ниска към по-висока стойност. За увеличаване чувствителността на регулиране, използвайте регулатор с обхват на налягане, възможно най-близък до изискваната стойност.
                 
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image