Неделя, 04. Декември 2022
 Syntesy - Стоп вентил
 Syntesy - Стоп вентил
 Syntesy - Стоп вентил

Функцията на този клапан е да направи пневматичната система независима от захранващото налягане. Това е трипътен клапан, който изпуска въздуха от пневматичната система в затворено състояние. Това го прави подходящ при поддръжка или когато системата не трябва да е под налягане. Произвежда се във варианти: ръчен, пневматичен, електро-пневматичен и пилотен електро-пневматичен контрол. Последния вариант трябва да се използва, когато входното налягане е извън обхвата на работа на електропневматичния клапан - когато е прекалено ниско или високо.

Ръчния вариант може да бъде заключен, когато клапана е в затворено положение, с един или два катинара.

Има два допълнителни изхода (с резба 1/8" за размер 1 и 1/4" за размер 2), един отпред и един отзад, за ползване от манометър или реле за налягане, съобразявайки се с големия дебит и като допълнителен изход.

                 
Технически данни V3V SY1 V3V SY2
Присъединителен отвор 1/8" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
Отвор за ипускане на въздуха 1/8" 1/4"
Контрол Ръчен, пневматичен, електро-пневматичен, пилотен електро-пневматичен
Макс. входно налягане за пневматичен и пилотен електро-пневматиен варианти 15 bar 13 bar
  1,5 MPa 1,3 MPa
  217 psi 188 psi
Макс. входно налягане за електро-пневматичен вариант 3 ÷ 10 bar 3 ÷ 10 bar
  0,3 ÷ 1 MPa 0,3 ÷ 1 MPa
  43 ÷ 145 psi 43 ÷ 145 psi
Пилотно налягане за пневматичен и пилотен електро-пневматичен варианти 3 ÷ 10 bar 3 ÷ 10 bar
  0,3 ÷ 1 MPa 0,3 ÷ 1 MPa
  43 ÷ 145 psi 43 ÷ 145 psi
Дебит при 6,3 bar 800 Nl/min 1000 Nl/min 1100 Nl/min 2800 Nl/min 3000 Nl/min 3000 Nl/min
ΔP = 0,5 bar 28 scfm 35 scfm 39 scfm 99 scfm 106 scfm 106 scfm
Дебит при 6,3 bar 1100 Nl/min 1500 Nl/min 1600 Nl/min 3600 Nl/min 4000 Nl/min 4000 Nl/min
ΔP = 1 bar 39 scfm 53 scfm 57 scfm 127 scfm 141,5 scfm 141,5 scfm
Дебит на изпускане при 6,3 bar 500 Nl/min 500 Nl/min
  18 scfm 71 scfm
Мин./Макс. температура -10°C ÷ +50°C -10°C ÷ +50°C
Заключваща капачка Включено
Тегло 197 g 192 g 183 g 476 g 449 g 445 g 433 g
Флуид Сгъстен въздух или друг инертен газ
Позиция за монтаж Във всяка позиция
Допълнителния изход за въздух 1/8", отпред и отзад 1/4", отпред и отзад
Дебит на допълнителния изход за въздух 500 Nl/min 1500 Nl/min
при 6,3 bar и ΔP 1 bar 18 scfm 53 scfm
Винтове за монтаж 2 бр. x M4 2 бр. x M5
Мощност на бобината за електро-пневматичния вариант 12 VDC и 24 VDC: 2W;  24 VAC, 110 VAC и 220 VAC: 3,5VA
 
12 VDC и 24 VDC: 2W;  24 VAC, 110 VAC и 220 VAC: 3,5VA;
24 VDC: 4W; 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC: 4VA
Ръчен контрол на електро-пневматичния вариант Бистабилен, с канал за отвертка (хоризонтално = OFF, вертикално = ON)
   
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image