Четвъртък, 18. Април 2024
Фиксирани регулатори на дебит серия RFF L Фиксирани регулатори на дебит серия RFF L Фиксирани регулатори на дебит серия RFF L Фиксирани регулатори на дебит серия RFF L
Фиксираните регулатори на дебит в линия са част от семейството на line on line® и могат да бъдат свързвани позледователно или в паралел с други продукти от същото семейство.
RFF L регулира потока на въздух и по този начин - скоростта на пневматичния актуатор, към който е свързан.  Въздушният поток се регулира чрез фиксиран дроселиращ отвор. Предлагат се с различни диаметри на дроселиращите отвори.
Предимството на RFF L пред другите регулируеми варианти на дросели е, че няма нужда от настройка по време на инсталация на машината. Последваща настройка по време на работа също не е нужна.
Има два варианта:
  • Тип U (еднопосочен) - регулира потока само в едната посока. Предлага се със следните начини на присъединяване:
- Цанга на входа и изхода;
- Цанга на входа и резба на изхода (за цилиндър);
- Резба на входа и цанга на изхода (за разпределител);
  • Тип B (двупосочен) - регулира потока и в двете посоки. Предлага се със следните начини на присъединяване:
- Цанга на входа и изхода;
- Резба в единия край и цанга в другия;
       
Технически данни Ø4
Ø6
Ø8
Макс. раб. налягане 1 MPa
  10 bar
  145 psi
Температурен диапазон -20°C ÷ 60°C
Препоръчителен шлаух Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropylene
Флуид Омаслен или неомаслен, компресиран, филтриран въздух
   
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
mt_ignore