Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
Миниатюрни регулатори на налягане RML Миниатюрни регулатори на налягане RML Миниатюрни регулатори на налягане RML Миниатюрни регулатори на налягане RML Миниатюрни регулатори на налягане RML
RML R миниатюрните регулатори на налягане принадлежат към line on line® семейството и могат да се свържат успоредно или последователно с всички други продукти.
Миниатюрните регулатори на налягане са пет различни типа:
  • В линия с цангови връзки на входа и изхода
  • В линия с резба на входа и цанга на изхода
  • В линия с цанга на входа и резба на изхода
  • Ъглов с резба на входа и цанга на изхода
  • Касетен тип за директно монтиране в изработен за него слот
Миниатюрните регулатори на налягане включват в себе си изпускащ клапан за изпускане на изходното надналягане.
Подходящ за използване между разпределителя и актуатора и като регулатор на налягане във вторични контури на пневматичната система.
Технически данни RML Ø 6
RMC 1/8
RMS 1/8
RML Ø 8
RMC 1/4 RMS 1/4
Присъединителен отвор 1/8"; 1/4" 1/8" 1/8" 1/8"; 1/4"; 3/8" 1/4" 1/4"
Присъединяване за шлаух Ø6 Ø4; Ø6; Ø8 - Ø8 Ø6; Ø8; Ø10 -
Обхват 1 ÷ 8 bar; 0,1 ÷ 0,8 MPa; 14,5 ÷ 116 psi
Вх. налягане 0,2 ÷ 1 MPa
2 ÷ 10 bar
29 ÷ 145 psi
Дебит при 6,3bar и ΔP 1bar 150 Nl/min 260 Nl/min
Дебит при изпускане 6,3bar 400 Nl/min 600 Nl/min
Флуид Омслен или неомаслен компресиран, филтриран въздух
Макс. температура при 10bar -20°C ÷ +60°C
Забележка: Миниатюрният регулатор на налягане, трябва да е включен винаги по посока на потока.
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
mt_ignore