Петък, 14. Юни 2024
Миниатюрни регулатори на налягане RML Миниатюрни регулатори на налягане RML Миниатюрни регулатори на налягане RML Миниатюрни регулатори на налягане RML Миниатюрни регулатори на налягане RML
RML R миниатюрните регулатори на налягане принадлежат към line on line® семейството и могат да се свържат успоредно или последователно с всички други продукти.
Миниатюрните регулатори на налягане са пет различни типа:
  • В линия с цангови връзки на входа и изхода
  • В линия с резба на входа и цанга на изхода
  • В линия с цанга на входа и резба на изхода
  • Ъглов с резба на входа и цанга на изхода
  • Касетен тип за директно монтиране в изработен за него слот
Миниатюрните регулатори на налягане включват в себе си изпускащ клапан за изпускане на изходното надналягане.
Подходящ за използване между разпределителя и актуатора и като регулатор на налягане във вторични контури на пневматичната система.
Технически данни RML Ø 6
RMC 1/8
RMS 1/8
RML Ø 8
RMC 1/4 RMS 1/4
Присъединителен отвор 1/8"; 1/4" 1/8" 1/8" 1/8"; 1/4"; 3/8" 1/4" 1/4"
Присъединяване за шлаух Ø6 Ø4; Ø6; Ø8 - Ø8 Ø6; Ø8; Ø10 -
Обхват 1 ÷ 8 bar; 0,1 ÷ 0,8 MPa; 14,5 ÷ 116 psi
Вх. налягане 0,2 ÷ 1 MPa
2 ÷ 10 bar
29 ÷ 145 psi
Дебит при 6,3bar и ΔP 1bar 150 Nl/min 260 Nl/min
Дебит при изпускане 6,3bar 400 Nl/min 600 Nl/min
Флуид Омслен или неомаслен компресиран, филтриран въздух
Макс. температура при 10bar -20°C ÷ +60°C
Забележка: Миниатюрният регулатор на налягане, трябва да е включен винаги по посока на потока.
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
mt_ignore