Неделя, 26. Март 2023
ON/OFF вентили серия V2V L и V3V L ON/OFF вентили серия V2V L и V3V L ON/OFF вентили серия V2V L и V3V L ON/OFF вентили серия V2V L и V3V L ON/OFF вентили серия V2V L и V3V L ON/OFF вентили серия V2V L и V3V L
V2V L и V3V L стоп вентилите принадлежат към line on line® семейството продукти и могат да бъдат свързвани в линия или успоредно на всички други продукти.
Изпълнени са във вариант за връзка към шлаух, който включва два цангови фитинга, и вариант с един цангов фитинг и един резбови фитинг.
V2V  е двупътен еднопосочен клапан, докато V3V е трипътен клапан, който изпуска свободно въздуха от системата при затваряне на входното налягане, от отвор близо до копчето.
Заключващия вариант е най-малкия такъв на пазара. Катинара се поставя за да се осигури затворено състояние на клапана по време на обслужване на машината. Клапана се достява в комплект с катинар и два ключа.
Технически данни
Ø6
Ø8
Работно налягане 1 MPa
10 bar
145 psi
Температурен диапазон -20°C ÷ 60°C
Дебит при 6,3bar и ΔP 1bar 280 Nl/min 470 Nl/min
Дебит при изпускане 110 Nl/min 110 Nl/min
Препоръчителен шлаух Rilsan PA 11 - Nylon 6 - Polyamide 12 - Polypropylene
Флуид Омаслен или неомаслен филтриран компресиран въздух, ако има омасляване то трябва да бъде продължително
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
mt_ignore