Вторник, 28. Юни 2022

Easy Scheme е мини-CAD програма, създадена за бързо и лесно изработване на пневматични схеми и функционални диаграми. Автоматично генерира спецификация от компонентите, използвани в схемата, улеснявайки проектанта с готов списък (с възможност за редакция) за заявка.

 

Easy Scheme

 

Областта в центъра е за чертане. Можете да зададете размерите на страницата от UNI A4 до UNI A0, хоризонтален или вертикален, или да създадете ваш собствен размер. Избраният размер може да бъде променен по всяко време. Вие също може да работите върху мрежа с размери, които могат да се променят.

Контролните менюта се появяват в горната страна на страницата. Обхвата на функциите включва основните графични примитиви (линии, окръжности, елипси, правоъгълници и т.н.), формата и цвета, на които може да се редактира. Могат да се добавят и редактират текст и бележки.

В дясно има списък с чертежи и диаграми,  включени в текущия проект. Под него се намира прозорец за създаване на чертежи в повече слоеве.

В ляво е библиотеката със символи, организирана в папки и под-папки. Програмата съдържа библиотека с повече от 700 пневматични символа, създадени в съответствие с ISO 1219-1. Има инструменти за създаване на нови символи, започвайки от съществуващи такива, ако е необходимо.

Символите се избират от библиотеката и се позиционират върху чертежа посредством интуитивната "вземи и постави"  ("pick and place") функция. След това те могат да бъдат местени, завъртани или да бъде създаден огледален образ, ако е необходимо. Символите могат да се свързват изцяло автоматично или чрез изчертаване на връзки ръчно.

Повечето символи могат да бъдат асоциирани с компонент от електронния каталог с продукти на Metal Work. По този начин символът се добавя към спецификацията с код и описание на асоциирания компонент.

 

Easy Scheme - Part List

 

С Easy Scheme можете да генерирате автоматично спецификация, която включва компонентите добавени към чертежа. Нови редове могат да бъдат добавяни ръчно, а съществуващи могат да бъдат изтривани. Всяка спецификация може да се вмъкне в чертежа или да се запише като текстов файл и да се редактира по-късно.

 

Easy Scheme - Part List

 

Easy Scheme може да импортира графични файлове в DXF формат и да експортира файлове в DXF или TIFF формат.

За избягване на грешки, специфична функция проверява дали има отворени връзки или насложени символи.

 

Easy Scheme - error check

 

Програмата има модул за асистирано създаване на функционални диаграми, диаграми на състоянието, които могат да бъдат добавени към чертежа.

 

Easy Scheme - Functional diagram

 

Easy Scheme има добра и ясна система за помощ в хипертекст формат, която осигурява пълни детайли, за да ви води през всеки етап от разработването на проекта.

 

Easy Scheme - Help

 
Easy Scheme може да изтеглите от тук.

Демонстрация на програмата може да видите тук  Demonstration

 

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ
Операционна система: Windows 2000 Service Pack 4; Windows XP
Процесор: Intel Pentium III, IV или AMD, Centrino/Centrino DUO
Монитор: SVGA - 1024x768 или повече
Памет: минимум 256MB (1GB е препоръчително)
Необходимо пространство за инсталация на диска: 2GB
Периферни устройства: мишка
  CD-ROM
  принтер
Продуктите споменати горе, са търговски марки или регистрирани търговски марки на техните производители