Абонамент за новини
BUS_IP_65_Mach_16
Високо интегрирана здрава система за Mach 16 разпределители на плоча. Подчиненият модул е монтиран директно върху мултипозиционната плоча така е възможно преобразуване на многосъставен разпеделител в остров със Slave. Той е предпазен от смяна поляритета на захранващото напрежение и от претоварване, посредством сменяем предпазител. Драйвери на изходите защитават всеки разпределител от късо съединение. В случай на късо съединение, което се показва със светване на червен светодиод - EXT FAULT, се изключва само дефектиралият разпределител. Предпазителя и бутона за рестарт се намират под правоъгълния капак, където се намират и въртящи ключове за адресацията и DIP ключове за активиране на терминиращи съпротивления. Едно захранване за шината и изхода с DIN-C конектор.

Няколко важни неща трябва да се имат в пред вид:  подчиненото устройство трябва да се заземи чрез присъединителния отвор на гърба на устрйството; М2 конекторът за шината трябва да е метален с добра изолация.


Технически данни
Тип 16 бр. изходи
Захранващо напрежение 24VDC ± 10%, приблизително 100mA
Степен на защита
IP65
Температура -20°C ÷ +50°C
Field Bus Data
Предавателен протокол Profibus - DP DIN E 19245
Предавателен режим синхронизиран или режим на редуване
Скорост за трансфер на данни 12 Mbit/s
Адресация Превключване в BCD формат, 0...99
Изходни технически характеристики
Напрежение 24VDC (от 18 до 38V) максимално напрежение за всеки актуатор
Максимален ток на всеки актуатор 350 mA
Максимален ток на група изходи 450 mA за изходи 1 ÷ 8 + 450mA за изходи 9 ÷ 16
Максимална честота на промяна на сигнала
100 Hz, Ohm 1 Hz induction
Индикация един светодиод за всеки изход
Защити Oт късо съединение и претоварване на всеки изход
Автотест
Field bus RUN-LED
Грешка на шината
Светодиод + алармиращ сигнал към главното устройство
Превключване на сигнал Захранване към светодиод
Периферна грешка Алармиращ сигнал към главното устройство
Защити Инверсия на поляритета, късо съединение или претоварване

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image