Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
ISO 5599/1 пневматични и електропневматични разпределители, серия IPV - ISV
ISO 5599/1 пневматични и електропневматични разпределители, серия IPV - ISV
ISO 5599/1 пневматични и електропневматични разпределители, серия IPV - ISV
ISO 5599/1 пневматични и електропневматични разпределители, серия IPV - ISV
ISO 5599/1 пневматични и електропневматични разпределители, серия IPV - ISV
ISO 5599/1 пневматични и електропневматични разпределители, серия IPV - ISV
ISO 5599/1 пневматични и електропневматични разпределители, серия IPV - ISV
ISO 5599/1 пневматични и електропневматични разпределители, серия IPV - ISV
ISO 5599/1 пневматични и електропневматични разпределители, серия IPV - ISV
ISO 5599/1 пневматични и електропневматични разпределители, серия IPV - ISV
ISO 5599/1 пневматични и електропневматични разпределители, серия IPV - ISV
ISO 5599/1 пневматични и електропневматични разпределители, серия IPV - ISV
ISO 5599/1 пневматични и електропневматични разпределители, серия IPV - ISV
  • Присъединителните размери на ISO 1, ISO 2 и ISO 3 вентили са съобразени с ISO5599/1.
  • Предлагат се във варианти 5/3 и 5/2 с пневматично, електрическо или комбинирано - електропневматично управление.

Технически данни
ISO 1 ISO 2 ISO 3
Флуид Компресиран, филтриран въздух - неомаслен, ако има омасляване, то трбва да е постоянно
Работно налягане:
- моностабилни вакуум ÷ 10 bar - пневматично; 2,5 ÷ 10 bar - електропневматично
- бистабилни вакуум ÷ 10 bar - пневматично; 1 ÷ 10 bar - електропневматично
- пилотно вакуум ÷ 10 bar
Минимално управляващо налягане 2,5 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ +60°C
Номинален диаметър 7,5 mm 12 mm 15 mm
Проводимост C 250 Nl/min.bar 657,14 Nl/min.bar 971,43 Nl/min.bar
Минимално отношение за сработване между вх. и изх. налягане  b 0,36 bar/bar 0,25 bar/bar 0,43 bar/bar
Дебит при 6 bar и ΔP 0,5 bar 700 Nl/min 1800 Nl/min 3200 Nl/min
Дебит при 6 bar и ΔP 1 bar 1100 Nl/min 2700 Nl/min 4600 Nl/min
Монтаж Позицията е без значение (не се препоръчва вертикален монтаж на бистабилни вентили подложени на вибрации)
Асемблиране На единични и многопозиционни плочи за ISO 5599/1
Препоръчителен смазочен материал ISO и UNI FD 22
Електрическо управление CNOMO / in-line pilot / M12 CNOMO
Ръчно управление бистабилни на електрическо управление
моностабилни на тялото на разпределителя
Максимално усилие на бобината 1 Nm

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image