Абонамент за новини
ISO 5599/1 вентили, пневматични - серия IPV
ISO 5599/1 вентили, пневматични - серия IPV

Технически данни ISO 1 ISO 2
ISO 3
Работно налягане вакуум ÷ 10 bar
Минимално управляващо налягане:
- моностабилни 2,5 bar
- бистабилни 1 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ +60°C
Номинален диаметър 7,5 mm 12 mm
15 mm
Проводимост C 250 Nl/min.bar 657,14 Nl/min.bar
971,43 Nl/min.bar
Минимално отношение между вх. и изх. налягане за сработване b 0,36 bar/bar 0,25 bar/bar 0,43 bar/bar
Дебит при 6 bar и ΔP 0,5 bar 700 Nl/min 1800 Nl/min 3200 Nl/min
Дебит при 6 bar и ΔP 1 bar 1100 Nl/min 2700 Nl/min
4600 Nl/min
Време за сработване
моностабилни 12 ms 24 ms 35 ms
бистабилни 20 ms 30 ms 45 ms
Време за връщане в изходна поозиция
моностабилни 30 ms 43 ms 55 ms
бистабилни 20 ms 30 ms 45 ms
Ръчно управление
моностабилни на тялото на вентила

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image