Абонамент за новини
ISO 5599/1, електропневматични серия ISV - съосно монтирани бобини

Технически данни ISO 1
Работно налягане:
моностабилни 2,5 - 10 bar
бистабилни 1 ÷ 10 bar
пилотно вакуум - 10 bar
Минимално пилотно налягане 2,5 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ +60°C
Номинален диаметър 7,5 mm
Проводимост C 250 Nl/min.bar
Минимално отношение между входно и изходно налягане за сработване
0,36 bar/bar
Дебит при 6 bar и ΔP 0,5 bar 700 Nl/min
Дебит при 6 bar и ΔP 1 bar 1100 Nl/min
TRA/TRR моностабилни при 6 bar 24 ms/50 ms
TRA/TRR бистабилни при 6 bar 80 ms/80 ms
Електрическо управление съосно управление
Ръчно управление бистабилно при електрическо управление
Бобина 30mm страна DIN 43950 от A - ISO
22mm страна
Максимално усилие на бобината 1 N.m

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image