Абонамент за новини
ISO 5599/1 електропневматични  разпределители, серия ISV - М12-CONNECTOR

Технически данни
ISO 1 ISO 2
Работно налягане:
- моностабилни 2,5 ÷ 10 bar
- бистабилни 1 ÷ 10 bar
- пилотно вакуум ÷ 10 bar
Минимално управляващо налягане 2,5 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ +60°C
Номинален диаметър 7,5 mm 12 mm
Проводимост C 250 Nl/min.bar 657,14 Nl/min.bar
Минимално отношение между вх. и изх. налягане за сработване b 0,36 bar/bar 0,25 bar/bar
Дебит при 6 bar и ΔP 0,5 bar 700 Nl/min 1800 Nl/min
Дебит при 6 bar и ΔP 1 bar 1100 Nl/min 2700 Nl/min
TRA / TRR моностабилни при 6 bar
22 ms/60 ms 78 ms/180 ms
Електрическо управление с вградена бобина
Ръчно управление: моностабилно при електрическо управление
моностабилно на тялото на вентила
Мощност на бобината 1,2 W
Номинално напрежение 24VDC ± 10%
Електрически порт M12
Степен на защита IP65 EN60529
Електрическа защита Transil

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image