Абонамент за новини
Регулатор на налягане за плочи ISO 5599/1
Регулатор на налягане за плочи ISO 5599/1

Технически данни
ISO 1 ISO 2
Максимално входно налягане 13 bar
Обхват на налягане
0 ÷ 12 bar
Обхват на барометъра
0 ÷ 12 bar
Дебит при ΔP 1 bar 400Nl/min
550Nl/min
Температурен диапазон
-10°C ÷ +60°C
Крепежни винтове на ISO 5599/1 на плоча М5 - против развиване
М6 - против развиване
Монтаж във всяка позиция
Инструкция за използване Регулаторът на налягане трябва да е включен винаги по посока на потока.

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image