Петък, 02. Юни 2023
Абонамент за новини
MACH 16 пневматични и електропневматични разпределители
MACH 16 пневматични и електропневматични разпределители
MACH 16 пневматични и електропневматични разпределители
Предлагат се само в размер 1/8", варианти 5/2 и 5/3 с пневматично и електрическо управление. Разпределителите са с малки размери  (ширина 16mm) и отлични параметри - 750 Nl/min дебит при налягане 6 bar и ΔP 1 bar. Могат да се монтират в линия, панел или на плоча.

Дизайнът на разпределителите MACH 16 е резултат от концепцията за минитюаризация, при едни и същи устойчивост, здравина и надеждност.


Технически данни
Присъединителни отвори 1/8"
Тип контрол М5 с пневматично и електропневматично управление с интегрирана бобина
Максимален външен диаметър на уплътнителите за портове 1 - 3 - 5 15 mm
Максимален външен диметър на уплътнителите за портове 2 - 4 15 mm
Температурен диапазон -10°C ÷ +60°C
Минимално налягане на пилота 1,6 bar за моностабилни вентили с механична пружина
1 bar за бистабилни вентили 
1,9 bar за 5/3 вентили
Максимално работно налягане 10 bar
Флуид Филтриран омаслен или неомаслен  въздух. Ако има омасляване то трябва да е постоянно
Препоръчителен смазочен материал
ISO и UNI FD22
Електрическо управление интегрирана бобина DIN 43650 C форма
Ръчно управление Моностабилни при електрическо управление (с бистабилно ръчно управление при поискване)
Брой пътища на плочата 1 - 3 - 5 и изпускащ за управлението
Винтове при монтаж на стена 2 бр. М3
Винтове при монтаж на база 2 бр. М2,5x30
Монтаж Позицията е без значение (вертикалния монтаж не е препоръчителен при бистабилни вентили подложени на вибрации)
Дебит при 6bar и ΔP 0,5bar 540 Nl/min
Дебит при 6bar и ΔP 1bar 750 Nl/min
Проводимост C 149,8 Nl/min.bar
Минимално отношение за сработване мевду вх. и изх. налягане b 0,525 bar/bar

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image