Абонамент за новини
MACH 16 разпределители MPV, пневмоуправляеми

 


Технически данни
Работно налягане вакуум ÷ 10 bar
Минимално оперативно налягане
- моностабилни с пневматично връщане вж. фигурата в техническа спецификация
- моностабилни с механично връщане 1,6 bar
- моностабилни 5/3 1,9 bar
- бистабилни
1 bar
Проводимост C
149,8 Nl/min.bar
Минимално отношение за сработване между изходно и входно налягане
0,525 bar/bar
Дебит при 6bar и ΔP 0,5bar 540 Nl/min
Дебит при 6bar и ΔP 1bar 750 Nl/min
Време за връщане в изходна позиция
моностабилни
4 ms
бистабилни 4 ms
Време за връщане в изходна позиция
моностабилни 8,4 ms
бистабилни 4 ms

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image