Абонамент за новини
MACH 16 разпределители MSV, електропневматични

 


Технически данни
Работно налягане
Моностабилни 1,5 ÷ 10 bar
Бистабилни 1 ÷ 10 bar
С пилотно управление
вакуум ÷ 10 bar
Минимално управляващо налягане 2 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ +60°C
Проводимост C 149,8 Nl/min.bar
Минимално отношение за сработване между изходно и входно налягане
0,525 bar/bar
Дебит при 6bar и ΔP 0,5bar 540 Nl/min
Дебит при 6bar и ΔP 1bar 750 Nl/min
TRA/TRR моностабилни при 6 bar 12 ms/26 ms
TRA/TRR бистабилни при 6 bar 21 ms/21 ms
Тип на задействане: Ръчно
моностабилни при електрческо управление
(също така бистабилен с ръчно управление по заявка)
Управление с интегрирана бобина 24 VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC
Мощност 1 W
Напреженов толеранс -10% ÷ +15%
Степен на защита IP 65 EN60529 с конектор
Електрически клас 100% ED
Елкетрически контакти DIN 43650 C форма

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image