Събота, 25. Юни 2022
Абонамент за новини
MACH 18 VDMA пневматични и електропневматични разпределители
MACH 18 VDMA пневматични и електропневматични разпределители

Mach 18 вентилите са съобразени със стандарт VDMA 2456-02 - 18mm. Предлагат се 5 пътни, 3 и 2 позиционни с пневматично и електрическо управление.

Технически данни
Флуид
Филтриран компресиран въздух без омасляване, ако има омасляване то трябва да бъде постоянно
Работно налягане
моностабилни 1,5 ÷ 10 bar
моностабилни 5/3 вакуум ÷ 10 bar - 1,9 ÷ 10 електропневматични
бистабилни вакуум ÷ 10 bar - 1 ÷ 10 електропневматични
пилотно вакуум ÷ 10 bar
Минимално управляващо налягане 1,9 ÷ 10 bar
Температурен обхват -10°C ÷ +60°C
Проводимост C
114,86 NL/min.bar
Минимално отношение за сработване между изх. и вх. налягане b
0,25 bar/bar
Дебит при 6Bar ΔP 0,5 Bar
340 Nl/min
Дебит при 6Bar ΔP 1 Bar 470 Nl/min
Монтаж Позицията  е без значение (вертикалния монтаж не е препоръчителен за бистабилни разпределители подложени на вибрация)
Асемблиране на многопозиционни плочи
Препоръчителен смазочен материал
ISO и UNI FD 22
Електрично управление
интегрирана бобина DIN 43650 C - образна
Ръчно моностабилни с електрично управление

(моностабилни с ръчно управление по заявка)
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image