Абонамент за новини
MACH 18 VDMA MPV пневматични разпределители

Технически данни
Работно налягане вакуум ÷ 10 bar
моностабилни 1,5 bar
моностабилни 5/3
1,9 bar
бистабилни 1 bar
Проводимост C 114,86 Nl/min.bar
Минимално отношение за сработване между изх. и вх. налягане 0,25 bar/bar
Дебит при 6bar и ΔP 0,5bar 340 Nl/min
Дебит при 6bar и ΔP 1bar 470 Nl/min
Време за сработване при 6bar
моностабилни 4 ms
бистабилни 4 ms
Време за връщане в изх. позиция при 6bar
моностабилни 8,4 ms
бистабилни 4 ms
Температурен диапазон -10°C  ÷ 60°C

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image