Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
MACH 16 разпределителни острови
MACH 16 разпределителни острови

Mach 16 разпределителите могат да бъдат монтирани на плоча с пневматични или електрически връзки. Електрическите контакти на всеки един от разпределителите са свързани помежду си посредством печата платка, затворена херметично с една точка на свързване с възможност за управление на до 16 разпределителя. Това е така, защото повечето PLC са с 16 бр. релейни изходи, или кратни на 16.

Системите имат многобройни алтернативи и варианти за широк обхват от предназначения:

  • Плочи за моностабилни и бистабилни разпределители
  • Връзка няколко проводника или многожичен кабел
  • Доставка на индивидуални части или вече подготвени разпределителни плочи, или завършени разпределителни групи.
  • Конфигурацията от разпределители може да бъде променена по всяко време, както и да се промени базата от моностабилни към бистабилни разпределители.
  • Обратния кабел може да се използва за свързване на две моностабилни единици към единичен конектор.

Всички варианти са сертифицирани за електромагнитна съвместимост и затова те носят знака CE. Системата е проектирана да се добави и Slave за FieldBus, който може да се добави по всяко време.

Модулността на системата означава, че може да се променя последователността на разпределителите според нуждите на потребителя.


Технически данни
Захранващо напрежение
24VDC, 24VAC
Максимална консумация 50 mA за всяка позиция
Индикация
жълт светодиод
Защита предпазител
Температутен диапазон
-10°C÷+60°C
Степен на защита
IP65
Клас на изолацията съгласувано с IEC 664 - 1 и VDE 0110 Група C
Електромагнитна съвместимост съгласувано с EEC 366/89
Максимален брой на бобинит, които могат да се асемблират
16 бр.
Бр. контакти
19 бр. от които 16 бр. са за бобини, 2 бр. com., 1бр. земя
Разпределители с конектори
Клас на изолаця на конектора
съгласувано с MIL 36485
Сечение на кабелите на конектора max. 0,6 mm2
Бр.контакти 19 бр. от които 16 бр. са за побини, 2 бр. com., 1бр. земя
Окабелени версии
Дължина на кабелите
5 m
Бр. кабели
19 бр. от които 16 бр. са за побини, 2 бр. com., 1бр. земя
Сечение на кабелите
0,22 mm2
Предпазване
екраниране
Кабел Външно защитно покрити, което предпазва от масло и огън - PVC щит
Външен диаметър на кабела 8,5 mm

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image