Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
NAMUR пневматични и електропневматични разпределителители
NAMUR пневматични и електропневматични разпределителители

Технически данни
Работно налягане
моностабилни, електроуправляеми 2,5 ÷ 10 bar
бистабилни, електроуправляеми 1 ÷ 10 bar
пилотно, електроуправляеми вакуум ÷ 10 bar
Минимално управляващо налягане
моностабилни, пнвмоуправляеми 2,5 bar
бистабилни, пневмоуправляеми 1 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ +60°C
Номинален диаметър 7,5 mm
Проводимост C
264,26 Nl/min.bar
Минимално отношение за сработване между входно и изходно налягане 0,27 bar/bar
Дебит при 6 bar и ΔP 0.5 bar 750 Nl/min
Дебит при 6 bar и ΔP 1 bar (0,1 Mpa ÷ 14,5 psi)
1100 Nl/min
Време за сработване при 6 bar
TRA/TRR моностабилни, пневмоуправляеми при 6 bar 7 ms/15 ms
TRA/TRR бистабилни, пневмоуправляеми при 6 bar 7 ms/7 ms
TRA/TRR моностабилни, електроуправляеми при 6 bar 19 ms/45 ms
TRA/TRR бистабилни, електроуправляеми при 6 bar 21 ms/21 ms

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image