Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
mt_gallery Серия 70 разпределители
  • Разпределителите от серия 70 се предлагат в четири размера 1/8", 1/4", 3/8" и 1/2"
  • Функционални схеми 3/2, 5/2 и 5/3
  • Разпределителите от серия 70 могат да бъдат широко използвани, като се монтират в линия, на стена, върху цилиндър, като се използва специална скоба, или в серия върху плоча или колектор.
         
Технически данни  
Начин на присъединяване G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
Флуид Компресиран филтриран и изсушен въздух, ако има омасляване, то трябва да е постоянно
Работно налягане  
моностабилни 2,5 ÷ 10 bar
бистабилни 1 ÷ 10 bar
пилотно вакуум ÷ 10 bar
Минимално управляващо налягане 2,5 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ 60°C
Номинален диаметър 5 mm 7,5 mm 13,3 mm 15 mm
Проводимост C 121,43 Nl/min.bar 264,26 Nl/min.bar 505.52 Nl/min.bar 971,43 Nl/min.bar
Минимално отношение за сработване между изх. и вх. налягане 0,32 bar/bar 0,27 bar/bar 0.32 bar/bar 0,43 bar/bar
Дебит при 6,3 bar ΔP 0,5 bar 400 Nl/min 750 Nl/min 1560 Nl/min 3 200 Nl/min
Дебит при 6,3 bar ΔP 1 bar 550 Nl/min 1100 Nl/min 2150 Nl/min 4 600 Nl/min
Монтаж Във всички позиции (вертикалният монтаж не е препоръчителен за бистабилни разпределители, подложени на вибрации)
Препоръчителен смазочен материал ISO и UNI FD 22
Максимално усилие на бобината 1 Nm
   
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image