Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
Серия 70 разпределители на плоча
Серия 70 разпределители на плоча
Серия 70 разпределители на плоча с пневматично или електро-пневматично управление е едно много добро решение за бърза подмяна на разпределител, без необходимост от разкачване на шлаухите. Тук входът, изходните и управляващите портове са на плочата.

Технически данни
Работно налягане
моностабилни 2,5 ÷ 10 bar
бистабилни 1 ÷ 10 bar
пилотно вакуум ÷ 10 bar
Минимално управляващо налягане 2,5 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ +60°C
Номинален диаметър 5 mm
Проводимост C
107,69 Nl / min.bar
Минимално отношение между входно и изходно налягане за сработване
0,29 bar/bar
Дебит при 6 bar ΔP 0.5 bar 320 Nl/min
Дебит при 6 bar ΔP 1 bar 450 Nl/min
Максимално усилие на бобината
1 Nm

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image