Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
Серия 70 разпределители на плоча - пневмоуправляеми

Технически данни
Работно налягане вакуум ÷ 10 bar
Минимално управляващо налягане 2,5 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ +60°C
Номинален диаметър 5 mm
Проводимост C 107,69 Nl/min.bar
Минимално отношение между входно и изходно налягане за сработване
0,29 bar/bar
Дебит при 6 bar ΔP 0.5 bar 320 Nl/min
Дебит при 6 bar ΔP 1 bar 450 Nl/min
TRA/TRR моностабилни при 6 bar 6 ms/15 ms
TRA/TRR бистабилни при 6 bar 7 ms/7 ms

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image