Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
Серия 70 разпределители на плоча - електропневматични  

 
Технически данни
 
Работно налягане
моностабилни 2,5 ÷ 10 bar
бистабилни 1 ÷ 10 bar
пилотно вакуум ÷ 10 bar
Минимално управляващо налягане 2,5 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ +60°C
Номинален диаметър 5 mm
Проводимост C
107,69 Nl/min.bar
Минимално отношение между входно и изходно налягане за сработване
0,29 bar/bar
Дебит при 6 bar ΔP 0.5 bar 320 Nl/min
Дебит при 6 bar ΔP 1 bar 450 Nl/min
TRA/TRR моностабилни при 6 bar
15 ms/35 ms
TRA/TRR бистабилни при 6 bar 20 ms/20 ms
Електротехнически параметри
Захранващо напрежение на бобината 24VDC; 24VAC; 110VAC; 220VAC 50/60Hz
Мощност 2W (DC) 3VA (AC)
Напреженов толеранс -10% ÷ +15%
Клас на изолация F155
Максимално усилие на бобината
1 Nm

 
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image