Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
Серия 70  разпределители с механично управление
Серия 70  разпределители с механично управление
Серия 70  разпределители с механично управление
Серия 70  разпределители с механично управление

Технически данни
Присъединителни размери G 1/8
Сила за сработване при 6 bar
директно управление 50 N
пилотно управления 6 N
Работно налягане
директно управление 2,5 ÷ 10 bar
пилотно управление вакуум ÷ 10 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ +60°C
Номинален диаметър 5 mm
Проводимост C
121,43 Nl/min.bar
Минимално отношение между входно и изходно налягане за сработване
0,32 bar/bar
Дебит при 6 bar ΔP 0.5 bar 400 Nl/min
Дебит при 6 bar ΔP 1 bar 550 Nl/min

Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image