Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
Серия 70  разпределители с пневматично управление
 
         
Технически данни        
Присъединителни размери 1/8" 1/4" 3.8" 1/2"
Работно налягане вакуум ÷ 10 bar
Минимално работно налягане  
моностабилни 2,5 bar
бистабилни 1 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ 60°C
Номинален диаметър 5 mm 7,5 mm 13,3 mm 15 mm
Проводимост C 121,43 Nl/min.bar 264,26 Nl/min.bar 505.52 Nl/min.bar 971,43 Nl/min.bar
Минимално отношение за сработване между изх. и вх. налягане 0,32 bar/bar 0,27 bar/bar 0,32 bar/bar 0,43 bar/bar
Дебит при 6,3bar ΔP 0,5 bar 400 Nl/min 750 Nl/min 1560 Nl/min 3200 Nl/min
Дебит при 6,3bar ΔP 1 bar 550 Nl/min 1100 Nl/min 2150 Nl/min 4600 Nl/min
TRA/TRR моностабилни при 6 bar 6 ms/15 ms 7 ms/15 ms 5 ms/28 ms 16 ms/46 ms
TRA/TRR бистабилни при 6 bar 7 ms/7 ms 7 ms/7 ms 13 ms/13 ms 16 ms/16 ms
   
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image