Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
Серия 70 разпределители, електропневматични
 
   
Технически данни  
Присъединителни размери 1/8" 1/4" 3/8" 1/2"
Работно налягане  
моностабилни 2,5 ÷10 bar
бистабилни 1 ÷ 10 bar
пилотно вакуум ÷ 10 bar
Минимално налягане за сработване 2,5 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ 60°C
Номинален диаметър 5 mm 7,5 mm 13,3 mm 15 mm
Проводимост C 121,43 Nl/min.bar 264,26 Nl/min.bar 505,52 Nl/min.bar 971,43 Nl/min.bar
Минимално отношение за сработване между изх. и вх. налягане 0,32 bar/bar 0,27 bar/bar 0,32 bar/bar 0,43 bar/bar
Дебит при 6,3bar ΔP 0,5 bar 400 Nl/min 750 Nl/min 1560 Nl/min 3200 Nl/min
Дебит при 6,3bar ΔP 1 bar 550 Nl/min 1100 Nl/min 2150 Nl/min 4600 Nl/min
TRA/TRR моностабилни при 6 bar 15 ms/35 ms 19 ms/45 ms 21 ms/72 ms 36 ms/60 ms
TRA/TRR бистабилни при 6 bar 20 ms/20 ms 21 ms/21 ms 18 ms/18 ms 30 ms/30 ms
Ръчно управление бистабилно
Захранващо напрежение на бобината 12; 24VDC; 24; 110; 220VAC 50/60Hz
Мощност 2W (DC) 3,5VA (AC)
Напреженов толеранс -10% ÷ +15% 
Клас на изолация F155
Максимално усилие на бобината 1 N.m
    
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image