Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Серия VME мини разпределители
Мини разпределители с нормално затворени или нормално отворени контакти, с пъпка:
  • монтаж в различни позиции
  • присъединяване: цангово за шлаух  Ø4 или на резба М5
  • малка сила за сработване
  • бързо и точно сработване
  • механично действие
  • VMA1-000 адаптера позволява ръчно превключване на един или два VME разпределители с ръчни актуатори за панел Ø22. По този начин се постигат следните пневматични функции: 3/2, 5/2, 5/3 - отворен център и 5/3 - център под налягане.
Възможно е да се асемблира нормално отворен/затворен ел. ключ, заедно с VME разпределителя, за да се получи електрически и пневматичен сигнал.
   
Технически данни  
Начин на присъединяване Цангово за шлаух Ø4 и резбово за твърди връзки М5
Флуид Компресиран филтриран и изсушен въздух, ако има омасляване, то трябва да е постоянно
Типове  
механични с плунжер,  с плунжер за стенен монтаж, ролков лост, еднопосочен ролков лост
ръчни Зависят от вида на избрания превключващ панел
Работно налягане 0,5 ÷ 10 bar
Температурен диапазон -10°C ÷ +60°C
Проводимост C 16,5 Nl/min.bar
Номинален диаметър 2,5 mm
Минимално отношение за сработване между входно и изходно налягане. 0,03 bar/bar
Дебит при 6 bar и ΔP 0.5 bar 35 Nl/min
Дебит при 6 bar и ΔP 1 bar 60 Nl/min
Сила за сработване при налягане 6 bar 8 N
Препоръчителен смазочен материал ISO и UNI FD 22
Монтаж Във всяка позиция
   
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image