Вторник, 28. Юни 2022
MULTIMACH MM и HDM + B and R Това е една по-развита field bus система имаща отношение към светът на Multimach.
B&R са развили нов стандарт за автоматизация, наречен FORMULA X.
За повече детайли относно свойства, функции и качества на системата, трябва да се отнесете към документацията на B&R, достъпна и на техния WEB сайт - www.br-automation.com
X-system е системаподдържаща аналогови и цифрови входове и изходи за локално и отдалечено използване, които B&R дефинира като децентралицирани плочи.
Различни типове модули са налични. Представяме ви тези създадени за връзка с Multimach и HDM разпределителни острови. Посочваме ви само основните модули на B&R, от които произлизат различни варианти, различаващи се по брой на поддържаните сигнали, които могат да бъдат 8, 16 или 24, и по типа на сигнала, които може да бъде вход, изход или вход/изход. Общо за всички модули е наличието на 4 връзки: сигнален вход, сигнален изход за следващи модули, захранващ вход (24 VDC), и захранващ изход за следващите модули.Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Image