Вторник, 28. Юни 2022
Heavy Duty Multimach + CANopen интефейс
HDM+CANopen системата е създадена по такъв начин, че пневматичният входен терминал съдържа цялата електроника, сигнали и куплунзи. Много компактна и здрава система, където всичко е поместено в дебела алуминиева кутия, за да защити деликатните компоненти от удар.
Има два варианта на крайната плоча: единият може да съдържа до 16 изхода, а другият до 16 изхода и 8 входа. Електрическите конектори са M12. Два входа се свързват през един конектор.
Реда на функциите продължава традиционната оптимизация на HDM: потребителският интерфейс на разпределителите и шината са от една страна, така инсталаторът и сервизният инженер имат лесен достъп до всичко, фитингите са от друга страна, а електрическите връзки са от трета страна.

Технически данни
Портове за присъединяване Ø 4, 6, 8 mm за портове 2 и 4 / Ø10 за захранващият порт / 3/8" за изпускателния отвор
Захранване на пилотите
Ø4
Максимален брой пилоти
16
Максимален брой рапределители
16 (същият като максималния брой на пилотите)
Температурен диапазон -10°C ÷ 60°C
Флуид Филтриран въздух неомаслен, ако има омасляване, то трябва да е постоянно
Дебит при  6 bar ΔP 1bar
11 mm  Ø4: 200 Nl/min 11 mm  Ø6: 500 Nl/min 14 mm  Ø8: 800 Nl/min
Работно налягане X (пилотно захранване)

 

1-11 (захранване на разпределители)
- терминал 1 - 11
3 ÷ 7 bar вакуум ÷ 10 bar
- терминал 1 3 ÷ 7 bar
Захранващо напрежение 24VDC ± 10%
(слейва е защитен от пренапрежение и обръщане на поляритета)
Мощност 0,9 W
Клас на изолация F155
Степен на защита
IP65
Електрически клас 100% ED
TRA/TRR 2X3/2 моностабилни при 6 bar 8 ms/45 ms
TRA/TRR 5/2 моностабилни при 6 bar 8 ms/33 ms
TRA/TRR 2X3/2 бистабилни при 6 bar 20 ms/20 ms
TRA/TRR 5/3 cc моностабилни при 6 bar 20 ms/20 ms
Начин на използване Сложете шлауха във фитинга, преди да сте захранили "острова" със сгъстен въздух

CANopen модул за HDM разпределители
Защита Изходите са защитени срещу претоварване и късо съединение
Макс. вх. мощност (Вс. разпределители са захранени) ≈800 mA
Адресиране Чрез DIP ключета
Максимален брой адреси 127
Адрес по подразбиране 1
Диагностика на периферията Светодиодни индикатори и предаване към Мастер
Съобщавани дефекти Късо съединение на изхода или претоварване
Отпадане на допълнително захранване
Комуникация по CANopen интерфейса
Статус на модула в случай на дефект на периферията Битът "Периферен дефект" се установява от мастер станцията.
Стойност на бит за данни 0 = не е разрешено
1 = разрешено
Състояние на изхода при отсъствие на комуникация Забранено
Модул ВХОДОВЕ за HDM
Захранващо напрежение за сензор 24VDC ±10% (в зависимост от захранването на CANopen модула)
Макс. мощност на сензор 40 mA
Тип на входа PNP 2 или 3 проводни съгласно EN 60947-5-2
Защита Защитени входове срещу претоварване и късо съединение
Сигнализация -  Активен ВХОД По един светодиод за всеки вход
   
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Ръководство за експлоатация
Image