Clever Multimach
Clever Multimach разпределителите може да се използват като автономни и интелигентни подсистеми разпределителни острови. Всеки разпределител има микрочип, които изпълнява серия от функции свързани с действието му и комуникира с разпределителите монтирани преди и след него. Разпределителите си комуникират по сериен канал. Clever Multimach използва протокол за комуникация патентован от Metal Work. В основата си е Field-Bus, създаден за много лесен контрол на острови от пневматични разпределители.
Clever Multimach резпределителите притежват система за диагностика, която открива електрически грешки. Може да бъде използвана за проверка по време на инсталация дали всички връзки за изпълнени правилно.
Clever Multimach комуникира с PC/PLC чрез многопроводен кабел, което означава че приложение с Clever Multimach не изисква използване на други Field-Bus устройства или Master и Slave устройства.
Адресиране на единичен изход на се налага, поради автоматичното номериране в зависимост от позицията му на монтаж в острова.
       
Технически данни  
Портове за присъединяване Ø 4, 6, 8 mm за портове 2 и 4 / Ø8 за захранващият порт / 3/8" или Ø8 за изпускателния отвор
Захранване на пилотите Ø4
Максимален брой пилоти 32
Максимален брой рапределители 32 (същият като максималния брой на пилотите)
Температурен диапазон -10°C ÷ 60°C
Флуид Филтриран въздух неомаслен, ако има омасляване, то трябва да е постоянно
Дебит при  6 bar ΔP 1bar 11 mm  Ø4: 200 Nl/min 11 mm  Ø6: 500 Nl/min 14 mm  Ø8: 800 Nl/min
Работно налягане X (пилотно захранване)

 

1-11 (захранване на разпределители)
- терминал 1 - 11 3 ÷ 7 bar   вакуум ÷ 10 bar
- терминал 1 3 ÷ 7 bar
Захранващо напрежение 24VDC ± 10%
(слейва е защитен от пренапрежение и обръщане на поляритета)
Мощност 0,9 W
Клас на изолация F155
Степен на защита IP65 (при отведен освободен въздух)
Входен ток без разпределителни модули Номинален Icc 30mA - Моментен ток Icc (+≤ 25 ms) 650 mA
Максимален входен ток  при вкличени всички разпределители 1,5 А
Диагностика Локална посредством светодиоди и сигнал на изхода. За сигнали за грешка вижте ръководството за експлоатация
  Изходите са защитени срещу претоварване и късо съединение
Електрически клас 100% ED
Максимално време на закъснение при серийно предаване 10 ms
TRA/TRR 2X3/2 моностабилни при 6 bar 8 ms/45 ms
TRA/TRR 5/2 моностабилни при 6 bar 8 ms/33 ms
TRA/TRR 2X3/2 бистабилни при 6 bar 20 ms/20 ms
TRA/TRR 5/3 cc моностабилни при 6 bar 20 ms/20 ms
Начин на използване Сложете шлауха във фитинга, преди да сте захранили "острова" със сгъстен въздух
   
Модул Входове за Clever Multimach разпределители
Захранващо напрежение на сензорите 24 VDC ± 10%
Макс. ток за сензорите (от всички осем конектора) 200 mA
Входен импеданс КΩ
Максимално вх. напрежение -5 ÷ +30 Vcc
Тип на входа 3
Диагностика на периферията PNP/NPN конфигуруем чрез DIP ключ
Защита Защитени от късо съединение и претоварване
Сиганл за активен вход По един светодиод за всеки вход
   
Конструктивни размери, 2D и 3D модели
Техническа спецификация
Ръководство за експлоатация
Светът на Multimach
Image