Петък, 14. Юни 2024
Двупътният магнетвентил има един вход и един изход. Действието и в двете позиции - отваряне и затваряне, зависи само от магнитно поле, създадено от бобината.

Този тип магнетвентили могат да работи при нулево диференциално налягане.

2/2 direct acting 1
2/2 direct acting 2

Нормално затворен

В нормално състояние клапанът е затворен.

При подаване на електрически сигнал входът е свързан с изхода.

Нормално отворен

В нормално състояние входът е свързан към изхода.

При подаване на електрически сигнал клапанът затваря.


ACL LogoSOLENOID VALVES FOR INDUSTRIAL MEDIA