Вторник, 28. Юни 2022

 

Тип
Присъед. отвор
Условен отвор
Kv Диференциално налягане ΔP, bar Номинална мощност
Бобина Уплътнение Температурен диапазон PDF
mm
m³/h min
max
AC, VA
DC
ширина тип
AC
DC
Напор
Задържане
W
°C

150
-
G 1/4
-
G 1/4
7,5
7,5
7,5
7,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0
0
0
0
0,2
0,2
-
-
-
-
0,2
0,2
12
12
-
-
8
8
-
-
6,5
6,5
6,5
6,5
22
22
22
22
3
3
3
3
SILICON <+95

160
G 1/2
G 1/2
10
10
1,7
1,7
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
20
20
15
15
10
10
30
30
2
2
SILICON <+95

161
Гумен вход
8
8
1,1
1,1
0
0
0,15
0,5
0,15
0,5
20
40
15
30
10
27
30
36
2
5
SILICON <+95
За работа с ВАКУУМ - захранване от изход към вход
Гумен вход 8
8
1,1
1,1
0
0
-0,9
-0,9
-0,7
-0,9
20
40
15
30
10
27
30
36
2
5

 

ACL LogoSOLENOID VALVES FOR INDUSTRIAL MEDIA