Петък, 14. Юни 2024

При големи условни отвори статичното налягане се увеличава и е необходимо магнитното поле, създадено от бобината, да може да преодолее тази сила.

Това се постига чрез използване на пилотно управление в магнетвентилите.

Нормално затворен

Нормално затворен

Нормално отворен

Нормално отворен

Когато бобината не е захранена, потокът е блокиран от основното уплътнение, което може да е диафрагмено или бутално. В този режим флуид протича през малък отвор в диафрагмата (или буталото) и помага да се затвори клапана. Когато се подаде сигнал към бобината, пилотен отвор се отваря позволявайки на флуида над основното уплътнение да изтече и основния клапан да се отвори.

заб. Този тип вентили се нуждаят от минимално диференциално налягане, за да работят

В този вариант налягането на флуида спомага за поддържането на основното уплътнение наклапана отворен.

Когато бобината не е захранена, потока не се прекъсва от основното уплътнение, което може да е диафрагмено или бутално. В този режим флуида протича през малък отвор в диафрагмата (или буталото) и помага за отварянето на клапана.

Когато бобината се захрани пилотния отвор се затваря, позволявайки на флуида над уплътнението да създаде налягане и да затвори основниото уплътнение на клапана.

заб. Този тип вентили се нуждаят от минимално диференциално налягане, за да работят

Пилотно повдигане на диафрагмата

Пилотно повдигане на диафрагмата

При този модел котвата е механично свързана с диафрагмата, контролирайки централния пилотен отвор и хода на основното уплътнение.

заб. Този вид клапани могат да работят и при нулево диференциално налягане.

ACL LogoSOLENOID VALVES FOR INDUSTRIAL MEDIA