Петък, 14. Юни 2024
Трипътните магнетвентили имат вход, изход и изход към атмосфера.
Действието в двете позиции зависи само от магнитното поле, създадено от бобината.

Този тип магнетвентили могат да работят при нулево диференциално налягане.

3/2 direct acting 1
3/2 direct acting 2

Нормално затворен

В нормално състояние клапанът е затворен, а изходът е свързан към атмосфера.

При подаване на електрически сигнал входът е свързан с изхода. Изходът към атмосфера е затворен.

Нормално отворен

В нормално състояние входът е свързан към изхода, а изходът към атмосфера е затворен.

При подаване на електрически сигнал клапанът затваря и изходът се свързва към атмосфера.

ACL LogoSOLENOID VALVES FOR INDUSTRIAL MEDIA