Четвъртък, 05. Август 2021
Px

 

Тип
Присъед. отвор
Условен отвор
Kv Диференциално налягане ΔP, bar Номинална мощност
Бобина Уплътнение Температурен диапазон PDF
mm
m³/h min
max
AC, VA
DC
ширина тип
1-2
2-3
AC
DC
Напор
Задържане
W
°C

Lens304 Sm

304
G 1/8
1,5
1,5 0,06
0
10
10
12
8
6,5
22
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
Pdf Button

Lens305 Sm

305
G 1/8
G 1/8
G 1/8
1,2
1,5
2
1,5
1,5
1,7
0,04
0,06
0,09
0
0
0
15
10
6
15
10
6
12
12
12
8
8
8
6,5
6,5
6,5
22
22
22
3
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
Pdf Button

Lens306 Sm

306
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
1,5
2
2,5
1,5
2
2,5
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
0,07
0,11
0,16
0,07
0,11
0,16
0
0
0
0
0
0
20
13
10
20
13
10
20
13
10
20
13
10
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30
30
2
2
2
2
2
2
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
Pdf Button

Lens310 Sm

310
G 1/4
G 1/4
2
2,5
2,4
2,4
0,11
0,16
0
0
13
10
13
10
20
20
15
15
10
10
30
30
2
2
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
Pdf Button

Lens311 Sm

311
G 1/8
G 1/8
G 1/8
1,2
1,5
2
1,5
1,5
1,7
0,04
0,06
0,09
0
0
0
15
10
6
15
10
6
12
12
12
8
8
8
6,5
6,5
6,5
22
22
22
3
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
Pdf Button

Lens312 Sm

312
25 Flange 1,2
1,5
1,2
1,7
0,04
0,06
0
0
15
10
15
10
12
12
8
8
6,5
6,5
22
22
3
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
Pdf Button

Lens314 Sm

314
32 Flange 1,5
2
2,5
2,4
2,4
2,4
0,07
0,11
0,16
0
0
0
20
13
10
20
13
10
20
20
20
15
15
15
10
10
10
30
30
30
2
2
2
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
Pdf Button

Lens320 Sm

320
G 1/4
G 1/4
7,5
7,5
7,5
7,5
0,64
0,64
0
0
5
-
-
5
40
-
30
-
-
27
36
36
5
5
FPM
-10 +130
Pdf Button

Lens335 Sm

335
K-N-P-W-Y-Z 1,5 1,5 0,06 0
9
9
12
8
6,5
22
3
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
Pdf Button

Lens350 Sm

350

G 1/4
G 1/4
G 1/4
M12X1,5
M12X1,5
M12X1,5

1,5
1,7
1,7
1,5
1,7
1,7
1,5
1,7
1,7
1,5
1,7
1,7
0,06
0,08
0,08
0,06
0,08
0,08
0
0
0
0
0
0
10
8
10
10
8
10
10
8
10
10
8
10
12
12
15
12
12
15
8
8
11
8
8
11
6,5
6,5
5
6,5
6,5
5
22
22
30
22
22
30
3
3
4
3
3
4
NBR
EPDM
FPM
-10 +90
<+140
-10 +130
Pdf Button

 

ACL LogoSOLENOID VALVES FOR INDUSTRIAL MEDIA
Px