Неделя, 04. Декември 2022

Основната част в контакт с флуида е шлаухът, нормално от мек материал с твърдост максимум 55°Sh A.

Дебелината на използвания шлаух и материал определят максималното допустимо налягане. Тези характеристики правят този тип магнетвентили подходящи за приложение в медицината и в случаи, когато не трябва да има контакт с флуида.

Електромагнит задвижва прищипващо устройство, което прищипва (NO) или отпуска (NC) мекия шлаух.

Възможно е един магнетвентил да се използва като нормално отворен и като нормално затворен.

Нормално затворен

Pinch valve 1

Нормално отворен

Pinch valve 2

Нормално затворен + отворен

Pinch valve 3

ACL LogoSOLENOID VALVES FOR INDUSTRIAL MEDIA