Понеделник, 27. Юни 2022
Абонамент за новини
10.01.12.02317  VCBL-S1 120x120x32.7 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 120 x 120 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02317
10.01.12.02318  VCBL-S1 125x75x32.7 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02318
10.01.12.02319  VCBL-S1 120x50x32.7 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02319
10.01.12.02320  VCBL-S1 130x30x32.7 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02320
10.01.12.02321  VCBL-S4 140x130x50 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер на вендузата: 140 x 130 mm
 Височина: 50 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02321
10.01.12.02322  VCBL-S4 125x75x50 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер на вендузата: 125x 75 mm
 Височина: 50 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02322
10.01.12.02323  VCBL-S4 120x50x50 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер на вендузата: 120x 50 mm
 Височина: 50 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02323
10.01.12.02324  VCBL-S4 130x130x50 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер на вендузата: 130 x 130 mm
 Височина: 50 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02324
10.01.12.01299  VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 140 x 115 mm
 Височина: 32.7 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор
10.01.12.01299
10.01.12.01472

 VCBL-S1 140x115x50 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 140 x 115 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор

10.01.12.01472
10.01.12.01302

 VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 32.7 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор

10.01.12.01302
10.01.12.01473

 VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор

10.01.12.01473
10.01.12.01301

 VCBL-S1 120x50x32.7 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 32.7 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор

10.01.12.01301
10.01.12.01474

 VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор

10.01.12.01474
10.01.12.01300

 VCBL-S1 130x30x32.7 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 32.7 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор

10.01.12.01300
10.01.12.01475

 VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор

10.01.12.01475
10.01.12.02386  VCBL-S1 120x120x32.7 TV-S
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 120 x 120 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор и връзка за шлаух
10.01.12.02386
10.01.12.02387  VCBL-S1 125x75x32.7 TV-S
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор и връзка за шлаух
10.01.12.02387
10.01.12.02388  VCBL-S1 120x50x32.7 TV-S
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор и връзка за шлаух
10.01.12.02388
10.01.12.02389  VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор и връзка за шлаух
10.01.12.02389
10.01.12.01481  VCMC-S4 145x145x50
 Механична стяга за тесни детайли и части за рамки, за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер: 145 x 145 mm
 Височина: 50 mm
10.01.12.01481
10.01.12.01768  VCMC-S1 120x120x50
 Механична стяга за тесни детайли и части за рамки, за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер: 120 x 120 mm
 Височина: 50 mm
10.01.12.01768
10.01.14.00123

 ISAP-S1 195x195x8.7
 Адаптерна плоча Innospann за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Дължина: 195 mm
 Ширина: 195 mm
 Височина: 8.7 mm

10.01.14.00123
10.01.14.00231

 ISAP-S4 195x195x11
 Адаптерна плоча Innospann за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Дължина: 195 mm
 Ширина: 195 mm
 Височина: 11 mm

10.01.14.00231
10.01.14.00173

 ISAP-S2 195x195x4
 Адаптерна плоча Innospann за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 2
 Дължина: 195 mm
 Ширина: 195 mm
 Височина: 4 mm

10.01.14.00173
10.01.14.00176

 ISAP-S3 195x195x4
 Адаптерна плоча Innospann за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 3
 Дължина: 195 mm
 Ширина: 195 mm
 Височина: 4 mm

10.01.14.00176