10.01.27.00100

 MPL 300x200x28 12.5x12.5 3x3
 Матрична плоча за машинна обработка на метал
 Дължина: 300 mm
 Ширина: 200 mm
 Мрежа: 12.5 x 12.5 mm
 Канал: 3 x 3 mm

10.01.27.00100  
10.01.27.00101

 MPL 300x200x28 25x25 3x3
 Матрична плоча за машинна обработка на метал
 Дължина: 300 mm
 Ширина: 200 mm
 Мрежа: 25 x 25 mm
 Канал: 3 x 3 mm

10.01.27.00101  
10.01.27.00102

 MPL 300x200x28 25x25 3x3 RI
 Матрична плоча за машинна обработка на метал
 Дължина: 300 mm
 Ширина: 200 mm
 Мрежа: 25 x 25 mm
 Канал: 3 x 3 mm
 С: Фрикционни подложки

10.01.27.00102  
10.01.27.00103

 MPL 400x300x28 12.5x12.5 3x3
 Матрична плоча за машинна обработка на метал
 Дължина: 400 mm
 Ширина: 300 mm
 Мрежа: 12.5 x 12.5 mm
 Канал: 3 x 3 mm

10.01.27.00103  
10.01.27.00104

 MPL 400x300x28 25x25 3x3
 Матрична плоча за машинна обработка на метал
 Дължина: 400 mm
 Ширина: 300 mm
 Мрежа: 25 x 25 mm
 Канал: 3 x 3 mm

10.01.27.00104  
10.01.27.00106

 MPL 400x300x28 25x25 3x3 RI
 Матрична плоча за машинна обработка на метал
 Дължина: 400 mm
 Ширина: 300 mm
 Мрежа: 25 x 25 mm
 Канал: 3 x 3 mm
 С: Фрикционни подложки

10.01.27.00106  
10.01.27.00105

 MPL 400x300x28 30x30 5x5
 Матрична плоча за машинна обработка на метал
 Дължина: 400 mm
 Ширина: 300 mm
 Мрежа: 30 x 30 mm
 Канал: 5 x 5 mm

10.01.27.00105  
10.01.27.00107

 MPL 400x300x28 30x30 5x5 RI
 Матрична плоча за машинна обработка на метал
 Дължина: 400 mm
 Ширина: 300 mm
 Мрежа: 30 x 30 mm
 Канал: 5 x 5 mm
 С: Фрикционни подложки

10.01.27.00107  
10.01.27.00108

 MPL 600x400x28 12.5x12.5 3x3
 Матрична плоча за машинна обработка на метал
 Дължина: 600 mm
 Ширина: 400 mm
 Мрежа: 12.5 x 12.5 mm
 Канал: 3 x 3 mm

10.01.27.00108  
10.01.27.00109

 MPL 600x400x28 25x25 3x3
 Матрична плоча за машинна обработка на метал
 Дължина: 600 mm
 Ширина: 400 mm
 Мрежа: 25 x 25 mm
 Канал: 3 x 3 mm

10.01.27.00109  
10.01.27.00111

 MPL 600x400x28 25x25 3x3 RI
 Матрична плоча за машинна обработка на метал
 Дължина: 600 mm
 Ширина: 400 mm
 Мрежа: 25 x 25 mm
 Канал: 3 x 3 mm
 С: Фрикционни подложки

10.01.27.00111  
10.01.27.00110

 MPL 600x400x28 30x30 5x5
 Матрична плоча за машинна обработка на метал
 Дължина: 600 mm
 Ширина: 400 mm
 Мрежа: 30 x 30 mm
 Канал: 5 x 5 mm

10.01.27.00110  
10.01.27.00112

 MPL 600x400x28 30x30 5x5 RI
 Матрична плоча за машинна обработка на метал
 Дължина: 600 mm
 Ширина: 400 mm
 Мрежа: 30 x 30 mm
 Канал: 5 x 5 mm
 С: Фрикционни подложки

10.01.27.00112