10.01.27.00120  VAGG 6 AC3 10
 Вакуумен генератор с маслена помпа, вакуумен резервоар, воден сепаратор и система за наблюдение
 Дебит: 6 m³/h
 Захранващо напрежение: 175-260/300-450 V
 Обем на резервоара: 10 л
10.01.27.00120
10.01.27.00121

 VAGG 18 AC3 30
 Вакуумен генератор с маслена помпа, вакуумен резервоар, воден сепаратор и система за наблюдение
 Дебит: 18 m³/h
 Захранващо напрежение: 175-260/300-450 V
 Обем на резервоара: 30 л

10.01.27.00121
10.01.27.00122

 VAGG 40 AC3 80
 Вакуумен генератор с маслена помпа, вакуумен резервоар, воден сепаратор и система за наблюдение
 Дебит: 40 m³/h
 Захранващо напрежение: 175-260/300-450 V
 Обем на резервоара: 80 л

10.01.27.00122
10.01.27.00123

 VAGG 63 AC3 80
 Вакуумен генератор с маслена помпа, вакуумен резервоар, воден сепаратор и система за наблюдение
 Дебит: 63 m³/h
 Захранващо напрежение: 175-260/300-450 V
 Обем на резервоара: 80 л

10.01.27.00123