Понеделник, 27. Юни 2022
10.01.14.00029

 ISAP-K2 200x200x28
 Адаптерна плоча Innospann за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Дължина: 200 mm
 Ширина: 200 mm
 Височина: 28 mm

10.01.14.00029  
10.01.14.00117

 ISAP-K2 200x200x26
 Адаптерна плоча Innospann за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Дължина: 200 mm
 Ширина: 200 mm
 Височина: 26 mm

10.01.14.00117  
10.01.14.00025

 ISAP-K1 300x200x8
 Адаптерна плоча Innospann за Schmalz конзола с 1 вакуумен кръг
 Дължина: 300 mm
 Ширина: 200 mm
 Височина: 8 mm

10.01.14.00025