Абонамент за новини
10.01.15.00003

 ISCUP Cup 1 80x80x30
 Вакуумна лапа за Innospann
 Размер на вендузата: 80 x 80 mm
 Височина: 30 mm

10.01.15.00003  
10.01.15.00004

 ISCUP Cup 2 80x40x30
 Вакуумна лапа за Innospann
 Размер на вендузата: 80 x 40 mm
 Височина: 30 mm

10.01.15.00004  
10.01.15.00005

 ISCUP Cup 3 80x28x30
 Вакуумна лапа за Innospann
 Размер на вендузата: 80 x 28 mm
 Височина: 30 mm

10.01.15.00005  
10.01.15.00209

 ISCUP Cup 1 80x80x16
 Вакуумна лапа за Innospann
 Размер на вендузата: 80 x 80 mm
 Височина: 16 mm

10.01.15.00209  
10.01.15.00210

 ISCUP Cup 2 80x40x16
 Вакуумна лапа за Innospann
 Размер на вендузата: 80 x 40 mm
 Височина: 16 mm

10.01.15.00210  
10.01.15.00211

 ISCUP Cup 3 80x28x16
 Вакуумна лапа за Innospann
 Размер на вендузата: 80 x 28 mm
 Височина: 16 mm

10.01.15.00211  
10.01.15.00195

 ISCUP 80x80x45 AS
 Вакуумна лапа за Innospann
 Размер на вендузата: 80 x 80 mm
 Височина: 45 mm
 С: Повдигаща система

10.01.15.00195  
10.01.15.00266

 ISCUP 80x80x30 AS
 Вакуумна лапа за Innospann
 Размер на вендузата: 80 x 80 mm
 Височина: 30 mm
 С: Повдигаща система

10.01.15.00266