Вторник, 28. Юни 2022
10.01.12.00798

 VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2
 Уплътнение за вакуумна лапа, долно
 Размер: 140x115 mm
 Височина: 16.5 mm
 за: Вакуумни лапи VCBL-K2

10.01.12.00798
10.01.12.00228

 VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1
 Уплътнение за вакуумна лапа, долно
 Размер: 140x115 mm
 Височина: 16.5 mm
 за: Вакуумни лапи VCBL-K1

10.01.12.00228
10.01.12.00063

 VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G
 Уплътнение за вакуумна лапа, долно
 Размер: 120x50 mm
 Височина: 16.5 mm
 за: Вакуумни лапи VCBL-G

10.01.12.00063
10.01.12.00013

 VCDR 120x120x8 BL
 Уплътнение рамка, долно
 Дължина: 120 mm
 Ширина: 120 mm
 Височина: 16.5 mm
 за: Вакуумна лапа

10.01.12.00013