Вторник, 28. Юни 2022
10.01.12.01136

 VCBL-B 140x115x29 TV
 Вакуумна лапа за Biesse CNC обработващ център
 Размер на вендузата: 140 x 115 mm
 Височина: 29 mm
 С: Механичен сензор

10.01.12.01136  
10.01.12.01467

 VCBL-B 140x115x48 TV
 Вакуумна лапа за Biesse CNC обработващ център
 Размер на вендузата: 140 x 115 mm
 Височина: 48 mm
 С: Механичен сензор

10.01.12.01467  
10.01.12.01416

 VCBL-B 140x115x74 TV
 Вакуумна лапа за Biesse CNC обработващ център
 Размер на вендузата: 140 x 115 mm
 Височина: 74 mm
 С: Механичен сензор

10.01.12.01416  
10.01.12.01152

 VCBL-B 125x75x29 TV
 Вакуумна лапа за Biesse CNC обработващ център
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 29 mm
 С: Механичен сензор

10.01.12.01152  
10.01.12.01468

 VCBL-B 125x75x48 TV
 Вакуумна лапа за Biesse CNC обработващ център
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 48 mm
 С: Механичен сензор

10.01.12.01468  
10.01.12.01417

 VCBL-B 125x75x74 TV
 Вакуумна лапа за Biesse CNC обработващ център
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 74 mm
 С: Механичен сензор

10.01.12.01417  
10.01.12.01151

 VCBL-B 120x50x29 TV
 Вакуумна лапа за Biesse CNC обработващ център
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 29 mm
 С: Механичен сензор

10.01.12.01151  
10.01.12.01469

 VCBL-B 120x50x48 TV
 Вакуумна лапа за Biesse CNC обработващ център
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 48 mm
 С: Механичен сензор

10.01.12.01469  
10.01.12.01418

 VCBL-B 120x50x74 TV
 Вакуумна лапа за Biesse CNC обработващ център
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 74 mm
 С: Механичен сензор

10.01.12.01418  
10.01.12.01149

 VCBL-B 130x30x29 TV
 Вакуумна лапа за Biesse CNC обработващ център
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 29 mm
 С: Механичен сензор

10.01.12.01149  
10.01.12.01470

 VCBL-B 130x30x48 TV
 Вакуумна лапа за Biesse CNC обработващ център
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 48 mm
 С: Механичен сензор

10.01.12.01470  
10.01.12.01419

 VCBL-B 130x30x74 TV
 Вакуумна лапа за Biesse CNC обработващ център
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 74 mm
 С: Механичен сензор

10.01.12.01419  
10.01.12.01477

 VCMC-B D120x48 12-80
 Механична стяга за тесни детайли и части на рамки, за Biesse CNC обработващ център
 Размер на основата: Диаметър 120 mm
 Височина: 48 mm
 Диапазон за захващане: 12 - 80 mm

10.01.12.01477  
10.01.12.01479

 VCMC-B D120x74 12-80
 Механична стяга за тесни детайли и части на рамки, за Biesse CNC обработващ център
 Размер на основата: Диаметър 120 mm
 Височина: 74 mm
 Диапазон за захващане: 12 - 80 mm

10.01.12.01479  
10.01.14.00109

 ISAP-B 195x195x5
 Адаптерна плоча Innospann за Biesse CNC обработващ център
 Дължина: 195 mm
 Ширина: 195 mm
 Височина: 5 mm

10.01.14.00109