Вторник, 28. Юни 2022
10.01.12.00053  VCBL-G 120x120x100
 Вакуумна лапа, за Гладка маса
 Размер на вендузата: 120 x 120 mm
 Височина: 100 mm
10.01.12.00053  
10.01.12.00054  VCBL-G 120x120x100 AS
 Вакуумна лапа, за Гладка маса
 Размер на вендузата: 120 x 120 mm
 Височина: 100 mm
 С: Повдигаща система
10.01.12.00054  
10.01.12.00056  VCBL-G 125x75x100
 Вакуумна лапа, за Гладка маса
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 100 mm
10.01.12.00056  
10.01.12.00055  VCBL-G 120x50x100
 Вакуумна лапа, за Гладка маса
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 100 mm
10.01.12.00055  
10.01.12.00059  VCBL-G 130x30x100
 Вакуумна лапа, за Гладка маса
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 100 mm
10.01.12.00059  
10.01.12.00875  VCBLS-G 140x115x75
 Вакуумна лапа за шаблони, за Гладка маса
 Размер на вендузата: 140x 115 mm
 Височина: 75 mm
10.01.12.00875  
10.01.12.01995  VCMC-G 154x128x85 25-100
 Механична стяга за тесни детайли и части на рамки, за Гладка маса
 Размер на основата: 154 x 128 mm
 Височина: 85 mm
 Диапазон на захващане: 25 - 100 mm
10.01.12.01995  
10.01.12.01997  VCMC-G 154x128x100 10-100
 Механична стяга за тесни детайли и части на рамки, за Гладка маса
 Размер на основата: 154 x 128 mm
 Височина: 100 mm
 Диапазон на захващане: 10 - 100 mm
10.01.12.01997