Вторник, 28. Юни 2022
10.01.12.00488

 VCSP-O 140x115x16.5
 
Уплътнение за вакуумна лапа, горно
 Размер: 140x115 mm
 Височина: 16.5 mm

10.01.12.00488  
10.01.12.00011

 VCSP-O 125x75x16.5
 
Уплътнение за вакуумна лапа, горно
 Размер: 125x75 mm
 Височина: 16.5 mm

10.01.12.00011  
10.01.12.00012

 VCSP-O 120x50x15.5
 
Уплътнение за вакуумна лапа, горно
 Размер: 120x50 mm
 Височина: 15.5 mm

10.01.12.00012  
10.01.12.00702

 VCSP-O 130x30x29.5
 Уплътнение за вакуумна лапа, горно
 Размер: 130x30 mm
 Височина: 29.5 mm

10.01.12.00702  
10.01.12.00804

 VCDR 130x30x9
 Уплътнение за вакуумна лапа, горно 
 Дължина: 130 mm
 Ширина: 30 mm
 Височина: 9 mm

10.01.12.00804  
10.01.12.00805

 ISRPL 130x30x5.5
 Уплътнение за вакуумна лапа, горно
 Дължина: 130 mm
 Ширина: 30 mm
 Височина: 5.5 mm

10.01.12.00805  
10.01.12.00228

 VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1
 Уплътнение за вакуумна лапа, долно
 Дължина: 130 mm
 Ширина: 30 mm
 Височина: 5.5 mm

10.01.12.00228