Вторник, 28. Юни 2022
Абонамент за новини
10.01.12.00445

 VCBL-K2 140x115x100
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 140 x 115 mm
 Височина: 100 mm

10.01.12.00445  
10.01.12.00446

 VCBL-K2 140x115x100 AS
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 140 x 115 mm
 Височина: 100 mm
 Със: система за повдигане

10.01.12.00446  
10.01.12.00447

 VCBL-K2 125x75x100 Q
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 100 mm
 Ориентация: напречно на конзолата

10.01.12.00447  
10.01.12.00506

 VCBL-K2 125x75x100 L
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 100 mm
 Ориентация: надлъжно на конзолата

10.01.12.00506  
10.01.12.00126

 VCBL-K2 120x50x100 Q
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 100 mm
 Ориентация: напречно на конзолата

10.01.12.00126  
10.01.12.00853

 VCBL-K2 120x50x100 L
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 100 mm
 Ориентация: надлъжно на конзолата

10.01.12.00853  
10.01.12.00854

 VCBL-K2 130x30x100 Q
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 100 mm
 Ориентация: напречно на конзолата

10.01.12.00854  
10.01.12.00855

 VCBL-K2 130x30x100 L
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 100 mm
 Ориентация: надлъжно на конзолата

10.01.12.00855  
10.01.12.00856

 VCBLS-K2 140x115x75
 Вакуумна лапа за шаблони за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 140 x 115 mm
 Височина: 75 mm

10.01.12.00856  
10.01.12.01079

 VCBL-K2 125x75x100 D-360
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 100 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°

10.01.12.01079  
10.01.12.01020

 VCBL-K2 120x50x100 D-360
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 100 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°

10.01.12.01020  
10.01.12.01885

 VCMC-K2 154x128x50 10-100
 Механична стяга за тесни детайли и части на рамки, за конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на основата: 154 x 128 mm
 Височина: 100 mm
 Диапазон за захващане: 10 - 100 mm

10.01.12.01885  
10.01.12.01962

 VCMC-K2 154x128x50 10-100 FI
 Механична стяга за тесни детайли и части на рамки, за конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на основата: 154 x 128 mm
 Височина: 100 mm
 Диапазон за захващане: 10 - 100 mm
 С: фиксиращ палец

10.01.12.01962  
10.01.14.00029

 ISAP-K2 200x200x28
 Адаптерна плоча Innospann за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Дължина: 200 mm
 Ширина: 200 mm
 Височина: 28 mm

10.01.14.00029