Вторник, 28. Юни 2022
10.01.12.00626

 VCBL-K2 140x115x50
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 140 x 115 mm
 Височина: 50 mm

10.01.12.00626  
10.01.12.00644

 VCBL-K2 125x75x50 Q
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: напречно на конзолата

10.01.12.00644  
10.01.12.00628

 VCBL-K2 125x75x50 L
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: надлъжно на конзолата

10.01.12.00628  
10.01.12.00627

 VCBL-K2 140x115x50 TV
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 140 x 115 mm
 Височина: 50 mm
 С: Механичен сензор

10.01.12.00627  
10.01.12.00645

 VCBL-K2 125x75x50 Q TV
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: напречно на конзолата
 С: Механичен сензор

10.01.12.00645  
10.01.12.00637

 VCBL-K2 125x75x50 L TV
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: надлъжно на конзолата
 С: Механичен сензор

10.01.12.00637  
10.01.12.00771

 VCBL-K2 120x50x50 L
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: надлъжно на конзолата

10.01.12.00771  
10.01.12.00772

 VCBL-K2 120x50x50 Q
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: напречно на конзолата

10.01.12.00772  
10.01.12.00646

 VCBL-K2 130x30x50 Q
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: напречно на конзолата

10.01.12.00646  
10.01.12.00647

 VCBL-K2 130x30x50 L
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: надлъжно на конзолата

10.01.12.00647  
10.01.12.00636

 VCBLS-K2 140x115x50
 Вакуумна лапа за шаблони за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 140 x 115 mm
 Височина: 50 mm

10.01.12.00636  
10.01.12.00629

 VCBL-K2 125x75x50 D-360
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°

10.01.12.00629  
10.01.12.00874

 VCBL-K2 120x50x50 D-360
 Вакуумна лапа за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°

10.01.12.00874  
10.01.12.00737

 VCMC-K2 154x128x50 12-80
 Механична стяга за тесни детайли и части на рамки, за конзола с 2 вакуумни кръга
 Размер на основата: 154 x 128 mm
 Височина: 50 mm
 Диапазон за захващане: 12 - 80 mm

10.01.12.00737  
10.01.14.00117

 ISAP-K2 200x200x26
 Адаптерна плоча Innospann за Schmalz конзола с 2 вакуумни кръга
 Дължина: 200 mm
 Ширина: 200 mm
 Височина: 26 mm

10.01.14.00117