Вторник, 28. Юни 2022
10.01.12.02317  VCBL-S1 120x120x32.7 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 120 x 120 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02317  
10.01.12.02318  VCBL-S1 125x75x32.7 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02318  
10.01.12.02319  VCBL-S1 120x50x32.7 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02319  
10.01.12.02320  VCBL-S1 130x30x32.7 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02320  
10.01.12.02321  VCBL-S4 140x130x50 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер на вендузата: 140 x 130 mm
 Височина: 50 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02321  
10.01.12.02322  VCBL-S4 125x75x50 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер на вендузата: 125x 75 mm
 Височина: 50 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02322  
10.01.12.02323  VCBL-S4 120x50x50 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер на вендузата: 120x 50 mm
 Височина: 50 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02323  
10.01.12.02324  VCBL-S4 130x130x50 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер на вендузата: 130 x 130 mm
 Височина: 50 mm
 С: Механичен сензор
10.01.12.02324  
10.01.12.01299  VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 140 x 115 mm
 Височина: 32.7 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор
10.01.12.01299  
10.01.12.01472

 VCBL-S1 140x115x50 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 140 x 115 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор

10.01.12.01472  
10.01.12.01302

 VCBL-S1 125x75x32.7 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 32.7 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор

10.01.12.01302  
10.01.12.01473

 VCBL-S4 125x75x50 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор

10.01.12.01473  
10.01.12.01301

 VCBL-S1 120x50x32.7 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 32.7 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор

10.01.12.01301  
10.01.12.01474

 VCBL-S4 120x50x50 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор

10.01.12.01474  
10.01.12.01300

 VCBL-S1 130x30x32.7 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 32.7 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор

10.01.12.01300  
10.01.12.01475

 VCBL-S4 130x30x50 D-360 TV
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 50 mm
 Ориентация: Може да се завърта на 360°
 С: Механичен сензор

10.01.12.01475  
10.01.12.02386  VCBL-S1 120x120x32.7 TV-S
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 120 x 120 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор и връзка за шлаух
10.01.12.02386  
10.01.12.02387  VCBL-S1 125x75x32.7 TV-S
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 125 x 75 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор и връзка за шлаух
10.01.12.02387  
10.01.12.02388  VCBL-S1 120x50x32.7 TV-S
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 120 x 50 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор и връзка за шлаух
10.01.12.02388  
10.01.12.02389  VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S
 Вакуумна лапа за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер на вендузата: 130 x 30 mm
 Височина: 32.7 mm
 С: Механичен сензор и връзка за шлаух
10.01.12.02389  
10.01.12.01481  VCMC-S4 145x145x50
 Механична стяга за тесни детайли и части за рамки, за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Размер: 145 x 145 mm
 Височина: 50 mm
10.01.12.01481  
10.01.12.01768  VCMC-S1 120x120x50
 Механична стяга за тесни детайли и части за рамки, за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Размер: 120 x 120 mm
 Височина: 50 mm
10.01.12.01768  
10.01.14.00123

 ISAP-S1 195x195x8.7
 Адаптерна плоча Innospann за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 1
 Дължина: 195 mm
 Ширина: 195 mm
 Височина: 8.7 mm

10.01.14.00123  
10.01.14.00231

 ISAP-S4 195x195x11
 Адаптерна плоча Innospann за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 4
 Дължина: 195 mm
 Ширина: 195 mm
 Височина: 11 mm

10.01.14.00231  
10.01.14.00173

 ISAP-S2 195x195x4
 Адаптерна плоча Innospann за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 2
 Дължина: 195 mm
 Ширина: 195 mm
 Височина: 4 mm

10.01.14.00173  
10.01.14.00176

 ISAP-S3 195x195x4
 Адаптерна плоча Innospann за SCM/Morbidelli конзоли - Тип 3
 Дължина: 195 mm
 Ширина: 195 mm
 Височина: 4 mm

10.01.14.00176