Вторник, 28. Юни 2022
10.01.12.00010

 VCSP-O 120x120x16.5
 
Уплътнение за вакуумна лапа, горно
 Размер: 120x120 mm
 Височина: 16.5 mm

10.01.12.00010  
10.01.12.00013

 VCDR 120x120x8 BL
 
Уплътнение за вакуумна лапа, долно
 Размер: 120x120 mm
 Височина: 8 mm

10.01.12.00013  
10.01.12.00011

 VCSP-O 125x75x16.5
 
Уплътнение за вакуумна лапа, горно
 Размер: 125x75 mm
 Височина: 16.5 mm

10.01.12.00011  
10.01.12.00012

 VCSP-O 120x50x15.5
 
Уплътнение за вакуумна лапа, горно
 Размер: 120x50 mm
 Височина: 15.5 mm

10.01.12.00012  
10.01.12.00723  VST VCSP
 Комплект резервни уплътнения
 За: Вакуумна лапа, горна плоча
10.01.12.00723  
10.01.12.00804

 VCDR 130x30x9
 Уплътнение за вакуумна лапа, горно 
 Дължина: 130 mm
 Ширина: 30 mm
 Височина: 9 mm

10.01.12.00804  
10.01.12.00805

 ISRPL 130x30x5.5
 Уплътнение за вакуумна лапа, горно
 Дължина: 130 mm
 Ширина: 30 mm
 Височина: 5.5 mm

10.01.12.00805